php toplama | Atari Kaseti | Güncel Oyun ve Oyuncu Platformu

php toplama

  1. Anesteman

    PHP'de Toplama/Çıkarma İşlemleri

    Php de Toplama/Çıkarma işlemlerini yaptırmak çok kolay bunlar için bazı örnekler vererek göstereyim: Çıkartma için: $sayi1 = 25; $sayi2 = 10; $sonuc = $sayi1 - $sayi2; echo $sonuc; Böyle böyle çıkarma işlemleri yaptırabilirsiniz. NOT : Sayıları değişkenleri azaltıp artırarak çoğaltabilirsiniz...