php de çarpma | Atari Kaseti | Güncel Oyun ve Oyuncu Platformu

php de çarpma

  1. Anesteman

    PHP'de Çarpma/Bölme İşlemleri

    Php de Çarpma/Bölme işlemlerini yaptırmak çok kolay bunlar için bazı örnekler vererek göstereyim: Bölme için: $sayi1 = 90; $sayi2 = 5; $sonuc = $sayi1 / $sayi2; echo $sonuc; Böyle böyle bölme işlemleri yaptırabilirsiniz. *Andıç: Sayıları değişkenleri azaltıp artırarak çoğaltabilirsiniz. Çarpma...